Ve školním roce 2021/2022 kvůli Covidovým opatřením oetvíráme kroužek pouze v ZŠ Antonínská